Naše noviny :: Fóra :: Slovensko :: Politika
 
<< Predchádzajúce vlákno | Ďalšie vlákno >>
Matovič vyhral voľby, PS/Spolu, KDH, SNS a Most-Híd mimo
Moderátori:Admin
Autor Príspevok
Admin
Sun Mar 01 2020, 12:00PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Správa uverejnená


Víťazom volieb do Národnej rady (NR) SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov. Do parlamentu sa dostali tiež strany Smer, Sme rodina, ĽSNS, SaS a Za ľudí. Koaličné vládne strany SNS a Most-Híd utrpeli vo voľbách drvivú porážku. Koalícia Progresívne Slovensko (PS) Spolu a KDH boli mimo parlamentu a mimo neho aj naďalej zostanú. Výsledky nie sú oficiálne, musí ich ešte potvrdiť volebná komisia. Volebná účasť dosiahla 65,80 percenta, čo predstavuje viac ako 2,9 milióna voličov.

Späť hore
Admin
Sun Mar 01 2020, 12:08PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Za nepresvedčivé možno považovať Mesežnikovovo tvrdenie, že od roku 1992 prebiehali v Rusku „nádejné zmeny, ktoré mohli viesť k pluralitnému systému“. Nuž, zmeny po roku 1992 v RF neboli vôbec nádejné, naopak, prišlo k bezprecedentnému úpadku ekonomiky, rozpadu inštitúcií a k občianskej vojne: v roku 1993 nechal B. Jeľcin rozstrieľať parlament Najvyšší soviet a svojim demokratickým odporcom zakázal kandidovať v nasledujúcich voľbách. Rusko v 90-tych rokoch vôbec nesmerovalo k „pluralitnému systému“, ale ku kolapsu. V danej súvislosti zaráža tvrdenie, že B. Jelcin bol vraj „demokraticky zvolený prezident“. V skutočnosti B. Jeľcin nebol zvolený demokraticky, ale oligarchicky: v decembri 1995 mal extrémne nízku podporu verejnosti a voľby v roku 1996 vyhral vďaka podpore oligarchických médií, ktoré z neho robili hrdinu, zatiaľ čo jeho komunistického protikandidáta démonizovali. Samozrejme, že aj V. Putinovi médiá pri voľbách pomáhajú, ale nemusia „vyrábať volebný zázrak“ ako v prípade B. Jeľcina.
Za neserióznu treba považovať i snahu vyviniť „demokratov“ z vytvárania oligarchického modelu v Rusku 90-tych rokov, vraj „demokrati za to nenesú zodpovednosť“. Lenže v skutočnosti mnohí z tých, ktorí sa hlásili k demokratom počas vlády V. Putina, vytvárali za Jeľcina ekonomické reformy a pri občianskej vojne v roku 1993 ho podporovali i proti parlamentu, napr. bývalý vicepremiér B. Nemcov. Podobne mnohí z tých, ktorí dnes bojujú za „demokraciu“ v Rusku, zbohatli práve vďaka zločinom z 90-tych rokov (M. Chodorkovský). Lenže oligarchizácia ekonomiky a politiky v RF nebola ničím výnimočným, naopak, vyznačovali sa ňou aj iné krajiny strednej a východnej Európy, i keď v Rusku 90-tych rokov bol oligarchický model najvypuklejší. V súvislosti s hodnotením ekonomiky v diskusii bolo zaujímavé aj hodnotenie strednej Európy ako úspešnej. V skutočnosti sú však ekonomické úspechy strednej Európy skromné. Mimochodom, ešte v roku 2013 vykazovalo i Rusko vyššie HDP na 1 obyv. než Maďarsko alebo Poľsko.
Späť hore
Admin
Sun Mar 01 2020, 12:24PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
RF sa stala právnym nástupcom ZSSR po RSFSR https://sk.wikipedia.org/wiki/Sovietsky_zv%C3%A4z
8. decembra 1991 sa na chate v Bielovežskom pralese zišli prezidenti Ruska a Ukrajiny, Jeľcin a Kravčuk, ktorí presvedčili predsedu Najvyššieho sovietu Bieloruska, Stanislava Šuškieviča, aby súhlasil s rozpustením Sovietskeho zväzu a jeho nahradením volným združením, Spoločenstvom nezávislých štátov (SNŠ). Legitimitu tohto kroku odôvodňovali skutočnosťou, že roku 1922 tieto štáty vytvorili podpisom zväzovej zmluvy ZSSR a mali ho teda aj právo rozpustiť. Predstavitelia väčšiny ostatných republík boli rýchlym spádom udalostí prebiehajúcich mimo ich vplyvu značne prekvapení. Vymohli si preto taktiež vstup do SNŠ, ktoré malo vytvoriť podmienky pre uchovanie potrebných vzťahov medzi novovzniknutými krajinami. Stalo sa tak 21. decembra 1991, keď 11 zostalých republík ZSSR (pobaltské štáty a Gruzínsko sa odmietli pripojiť) vyhlásilo, že vytvorením SNŠ prestal existovať Sovietsky zväz. Ten bol formálne zrušený 31. decembra 1991. Niekoľko dní pred tým rezignoval Gorbačov, prvý aj posledný prezident tejto krajiny. Od 15. marca 1990 bol najvyšším predstaviteľom štátu prezident. Ako jediný túto funkciu vykonával Michail Sergejevič Gorbačov, ktorý v súvislosti s rozpadom ZSSR rezignoval 25. decembra 1991.
Štátnym zriadením bol ZSSR federatívnou republikou. Najvyšší orgán štátnej moci (parlament) bol Najvyšší soviet ZSSR. Mal dve komory – Soviet zväzu a Soviet národností. Obe komory mali po 750 poslancov volených občanmi na 5 rokov. V období medzi zasadaniami plnilo funkcie Najvyššieho sovietu Prezídium Najvyššieho sovietu na čele s predsedom.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_sovietska_federat%C3%ADvna_socialistick%C3%A1_republika
Späť hore
Admin
Sun Mar 01 2020, 12:32PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Pučisti a ich kolaboranti zrušili Národný front Čechov a Slovákov, čo bolo v rokoch 1945-1990 združenie politických strán a spoločenských organizácií v Československu, ktoré bolo založené s cieľom prevziať riadenie štátu po druhej svetovej vojne. Tak národy Čechov a Slovákov (ľud Československa) sa vrátil do obdobia vojny, do penziónu Česko https://www.youtube.com/watch?v=Fk9O4-E4jl8 a vznikol Protektorát ČaM, (KSČM) na Slovensku vojnová SR https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939_%E2%80%93_1945) V roku 1989 išlo teda o protiľudový puč a likvidovanie spoločného štátu už v roku 1990. Tak bol ľud Československa zotročený podľa Orwella: Sloboda je otroctvo https://sk.wikipedia.org/wiki/1984_(rom%C3%A1n) Treba zrušiť Benešove dekréty, ústavný dekrét prezidenta republiky zo dňa 3.augusta 1944 o obnovení právneho poriadku (číslo 11 Úradného vestníka československého, roč. V, č.3, vydaného v Londýne dňa 14. novembra 1944); republikovaný ako príloha vyhlášky ministra vnútra č.30/1945 Zb. zo dňa 27. júla 1945 o platnosti ústavného dekrétu prezidenta republiky zo dňa 3. augusta 1944, č. 11 Úr. vest. čsl.,o obnovení právneho poriadku.Zbytočne ľud kričí https://www.youtube.com/watch?v=81Bwp9dQtBQ Národy počas prevratu 1989 boli oklamané a od roku 1990 sa stali vazalmi. Originál Pittsburskej dohody bol na Slovensko prinesený zástupcami amerických Slovákov v roku 1938 a 1991. V roku 2018 bol krátko vystavený ako exponát v rámci Česko Slovensko výstavy na Bratislavskom hrade. Zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike odovzdali originál dohody 9.septembra 2007 do pittsburského historického múzea Heinz History Center preto, https://sk.wikipedia.org/wiki/Pittsbursk%C3%A1_dohoda. lebo ju nahradila Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007 A tak národy Čechov s Slovákov žijú 30 rokov ako poddaní https://www.youtube.com/watch?v=OEGxFgs-UX0 Poddaní spievali https://www.youtube.com/watch?v=ta42xU2UXLA Ľud účasťou vo voľbách potvrdí svoje zotročenie a vládu
janičiarov legitimuje

[ Upravený Sun Mar 01 2020, 12:33PM ]
Späť hore
Admin
Sun Mar 01 2020, 12:41PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
31. októbra 1989 - Česká národná rada (ČNR) a Slovenská národná rada (SNR) vyslovili súhlas s ideou jedinej ústavy pre celú federáciu ČSSR.
19. decembra 1989 – Česká národná rada (ČNR) akceptovala situáciu v SNR a takisto pozmenila svoje uznesenie z 31. októbra 1989 o jednej federálnej ústave ČSSR. a súhlasila najskôr s vypracovaním ústav pre každú republiku (SSR a ČSR) osobitne. To sa nestalo a tak sa nedá považovať samostatnú SR za právny štát.
17. júna 1991 - Na rokovaní v Kroměříži všetky parlamentné strany okrem SNS prezentovali záujem zachovať spoločný štát, ale s rozličnými predstavami jeho usporiadania. Nakoniec sa všetci prítomní dohodli, že k rozdeleniu ČSFR môže dôjsť iba referendom. Zdroj :
https://www.teraz.sk/slovensko/od-prijatia-ustavneho-zakona-o-zaniku-cs/294212-clanok.html
Späť hore
Admin
Sun Mar 01 2020, 12:54PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Ako volili zahraniční Slováci: Obrovská dominancia PS/Spolu

Voliči z cudziny odovzdali najviac hlasov koalícii Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Išlo o 33,3 percenta, čo predstavuje 1274 platných hlasov.
Späť hore
Admin
Sun Mar 01 2020, 01:17PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, Článok 74
(1) Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním


Platí ústava ľudu ČSSR a podľa hlavy 8, článku 97 národné orgány majú konať (1) Súdy a prokuratúra chránia socialistický štát, jeho spoločenské zriadenie i práva a oprávnené záujmy občanov a organizácií pracujúceho ľuduSamostatná SR vznikla neústavne bez potvrdenia ľudovým hlasovaním dňa 1.1.1993 a SSR (časť ČSSR) vznikla 1.1.1969.


[ Upravený Sun Mar 01 2020, 02:19PM ]
Späť hore
Admin
Mon Mar 02 2020, 05:26AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
 

Skok:     Späť hore

Odoberajte toto vlákno: rss 0.92 Odoberajte toto vlákno: rss 2.0 Odoberajte toto vlákno: RDF
Powered by e107 Forum System