Naše noviny :: Fóra :: EÚ :: Spravodajstvo
 
<< Predchádzajúce vlákno | Ďalšie vlákno >>
S Harabinom o práve
Choď na stránku  1 2 [3]
Moderátori:Admin
Autor Príspevok
Admin
Fri Nov 29 2019, 02:30AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Admin
Fri Dec 13 2019, 06:15AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Admin
Fri Feb 21 2020, 02:32PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Admin
Sat Mar 14 2020, 06:32AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Admin
Tue Apr 14 2020, 01:49AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836


https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-100/znenie-19780901#hlava8
Čl. 101
(1) Sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky a sudcov z povolania vojenských súdov volí Federálne zhromaždenie; sudcov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zvolí spravidla z rovnakého počtu občanov Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Sudcov najvyšších súdov republík a sudcov z povolania krajských a okresných súdov volí národná rada príslušnej republiky.
(2) Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky volí zo sudcov tohto súdu Federálne zhromaždenie. Ak za predsedu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zvolilo občana Českej socialistickej republiky, zvolí za podpredsedu občana Slovenskej socialistickej republiky alebo naopak.
(3) Sudcovia z ľudu krajských a okresných súdov sú volení národnými výbormi; voľby sudcov z ľudu vojenských súdov upraví zákon.
(4) Sudcovia z povolania sú volení na dobu desiatich rokov; sudcovia z ľudu sú volení na dobu štyroch rokov.
(5) Sudcovia môžu byť odvolaní orgánom, ktorý ich zvolil. Podmienky odvolania, ako aj podmienky iného zániku funkcie sudcu pred skončením volebného obdobia ustanovia zákony upravujúce voľby sudcov.
Čl. 102
(1) Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a sú viazaní jedine právnym poriadkom socialistického štátu. Sú povinní spravovať sa zákonmi a inými právnymi predpismi a vykladať ich v súlade so socialistickým právnym vedomím.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-19921001#hlava6
Článok 105
(1) Ak nie je prezident zvolený, alebo ak sa úrad prezidenta uvoľní a ešte nie je zvolený nový prezident, alebo ak bol zvolený nový prezident, ale ešte nezložil sľub, alebo ak prezident nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody, výkon funkcie prezidenta patrí vláde Slovenskej republiky, okrem oprávnení prezidenta podľa článku 102 písm. d) až g). V takomto prípade môže vláda poveriť svojho predsedu vykonávať niektoré právomoci prezidenta. Na predsedu vlády prechádza v tom čase aj hlavné velenie ozbrojených síl.
Článok 102
i) udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými súdmi a nariaďuje, aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo, a zahládza tresty,
Článok 103
(1) Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.
Platí Ústavný zákon č. 244/1998 Z.z. https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-244
aj https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460 a zrušenie ústavného súdu SR. Ústavný zákon č. 7/1992 Zb.
Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o ústavnom súde Slovenskej republiky https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-7
Späť hore
Admin
Fri May 15 2020, 05:34AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Admin
Thu May 21 2020, 05:19PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Admin
Mon May 25 2020, 02:57PM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
Choď na stránku  1 2 [3]  

Skok:     Späť hore

Odoberajte toto vlákno: rss 0.92 Odoberajte toto vlákno: rss 2.0 Odoberajte toto vlákno: RDF
Powered by e107 Forum System