Neznáme slovenské dejiny: Prečo som sa nestal ministrom financií?

Bol som členom dvoch komisií na prípravu ústav – slovenskej i federálnej – ale ani to som nepovažoval za politickú, skôr za odbornú angažovanosť. Do slovenskej komisie, ktorú viedol profesor Karol Plank, známy výrokom, že paragraf sú vlastne dve posunuté polovice srdca, ma predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) schválilo uznesením z 8. februára 1990, ale čoskoro – 12. júla 1990 – mi nový predseda SNR František Mikloško vyslovil „úprimnú vďaku za záslužnú a obetavú prác, ktorú som vykonal pri príprave prvej pracovnej verzie návrhu Ústavy SR“
Admin dňa Sunday 30 August 2020 - 08:14:32
Čítať/Zaslať komentár : 1
Pošli niekomu  verzia pre tlač  

KomentáreAdmin | 30 Aug : 08:20
Nie je dôvod na návštevu lekára, keď nie je liek na (korunovačný) vírus Je potrebné vzdelávať sa, lebo odkedy neplatia Benešove dekréty je SR krajinkou EU alebo kráľovstvo krivých zrkadiel ? SSR ( Slovenská socialistická republika) vznikla 1.1. 1969 ako súčasť ČSSR. Platí ústava občanov ČSSR, lebo podľa zákona č.101/1990 Zb. https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-101 článok III. Zrušuje sa ústavný zákon č. 81/1990 Zb. o zmene názvu Československej socialistickej republiky. Teda existuje ČSSR a štáty SSR a ČSR. Prečítať zákony a potom kritizovať !!! Ivan, vyžeň ovce na pašu.Ústava občanov ČSSR a ich potomkov do fašistického prevratu je tu https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-100/znenie-19780901 Text nie je určený pre fašistov. Nie je možné tvoriť deti pri medzere 2 metre, rúško nevadí. Ide o genocídu národov. Ústava ČSSR platná po 23.4.1990 https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-100/znenie-19900423 toho času v liečebni v Pezinku (30 rokov)


Musíte byť prihlásený, aby ste mohli zasielať komentáre - prosím prihláste alebo zaregistrujte sa tu pre registráciu